Lessenrooster

Bij het opmaken van de weekplanning vertrek ik altijd vanuit ons lessenrooster.
Uiteraard zal ik het lessenrooster af en toe moeten aanpassen. 
Denk maar aan sportdagen, misvieringen, uitstappen, themadagen, ...