Lessenrooster

Bij het opmaken van de weekplanning vertrek ik altijd vanuit ons lessenrooster.
Uiteraard zal ik het lessenrooster af en toe moeten aanpassen. 
Denk maar aan sportdagen, misvieringen, uitstappen, themadagen, ... 


LESROOSTER
KLAS: 6B
SCHOOLJAAR 2017-2018
TITULARIS: Cindy Lecomte


Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
08.35 – 09.00

Nederlands
Wiskunde
wiskunde
wiskunde
09.00 – 09.25
spelling
09.25 – 09.50
wiskunde
wiskunde
Nederlands
Frans
spelling
09.50 – 10.15
spelling
Frans
10.15 – 10.30
Speeltijd
Speeltijd
Speeltijd
Speeltijd
speeltijd
10.30 – 10.55
Nederlands
wiskunde
Frans
Nederlands
Frans
10.55 – 11.20
godsdienst
godsdienst
11.20 – 11.45
Frans
spelling
WO

13.15 – 13.40
BO
WO

WO
WO
13.40 – 14.05
14.05 – 14.30
WO
WO
Muzische vorming
14.05 – 14.20 Speeltijd
14.30 – 14.55
14.20 – 14.45  
BO
14.55 – 15.10
Speeltijd
Speeltijd
Speeltijd
14.45 – 15.10
15.10 – 15.35
godsdienst
Muzische vorming
Muzische vorming

15.35 – 16.00